اجرای برنامه روز شهادت حضرت فاطمه (س) توسط تشریفات رایکا
کارفرما: شهرداری منطقه ۱۳
زمان اجرا: 1399

  • استیج صحنه​
  • اسپیس فریم
  • سیستم صوت حرفه ای
  • لوازم تشریفات