برگزاری افتتاحیه المپیاد ملی ورزشی
افتتاحیه المپیاد ملی ورزشی در پاییز سال ۱۳۹۷ در مجتمع شیرودی شهر تهران برگزار گردید.
کارفرما: استانداری تهران
زمان اجرا: 1397

  • استیج صحنه​
  • نور پردازی
  • سیستم صوت حرفه ای
  • بادکنک آرایی
  • نمایشگر شهری
  • کیبورد صحنه