افتتاح مجموعه خانه سام پاسداران

خدمات ارائه شده :

  • سیستم صوت
  • بادکنک آرایی افتتاحیه
  • نور پردازی