برگزاری تولد کودک توسط تشریفات رایکا

خدمات ارائه شده:

  • سیستم صوت
  • مهماندار
  • سیلورمن
  • عکاسی
  • بادکنک آرایی
  • فیلمبرداری
  • میز
  • صندلی