برگزاری سومین سالگرد تاسیس مجموعه متشکل ارزی ایران توسط تشریفات رایکا

خدمات ارائه شده:

  • سیستم صوت
  • مهماندار
  • نورپردازی
  • میز سوارز
  • صندلی شیواری
  • پذیرایی