برگزاری افتتاحیه شیرینی فروشی پاپیون در بلوار استقلال تهران

خدمات ارائه شده :

 • بادکنک آرایی
 • گل آرایی
 • مهماندار
 • پذیرایی
 • سیستم صوت
 • صندلی شیواری
 • فیلمبرداری
 • دلقک
 • میز سوارز
 • نورافشانی سرد
 • نورافشانی هوایی