برگزاری تشریفات افتتاحیه نمایندگی ایراناسیونال در مرکز خرید گالریا

خدمات ارائه شده :

  • بادکنک آرایی
  • گل آرایی
  • سیستم صوت
  • صندلی شیواری
  • مهماندار
  • فیلمبرداری
  • میز سوارز
  • پذیرایی