برگزاری تشریفات افتتاحیه نمایندگی برند nexiio شعبه زعفرانیه

خدمات ارائه شده :

  • بادکنک آرایی
  • گل آرایی
  • مهماندار
  • سیستم صوت
  • صندلی شیواری
  • میز پذیرایی
  • پنکه ایستاده
  • میز سوارز
  • پذیرایی