رونمایی از خودرو بورگوارد در برج میلاد تهران در سال 1396
کارفرما: شرکت بورگوارد
زمان اجرا: 1396

  • استیج صحنه​
  • نور پردازی
  • سیستم صوت حرفه ای
  • لوازم تشریفات