ثبت نام درخواست حضور نمایشگاه نوروزی صنایع دستی و سوغات کاخ موزه گلستان

 

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

 

شایان ذکر است نوروزگاه کاخ گلستان سال 1403  از مورخ 28 اسفند ماه 1402  الی 24 فروردین ماه 1403 برگزار می گردد.
این فرم به منزله درخواست اولیه ثبت نام می باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09357407725 تماس حاصل نمایید.

 

 

ثبت نام درخواست حضور نمایشگاه نوروزی صنایع دستی و سوغات کاخ موزه گلستان

 

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

 

شایان ذکر است نوروزگاه کاخ گلستان سال 1403  از مورخ 28 اسفند ماه 1402  الی 24 فروردین ماه 1403 برگزار می گردد.
این فرم به منزله درخواست اولیه ثبت نام می باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09357407725 تماس حاصل نمایید.